Trà Sữa Xiang Piao Piao Việt Nam

Trà Sữa Xiang Piao Piao Việt Nam

Trà Sữa Xiang Piao Piao Việt Nam

Mời quý khách chọn tỉnh thành
Hãy chọn tỉnh thành để Trà Sữa Xiang Piao Piao Việt Nam phục vụ được tốt nhất

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Trà sữa MECO

Giá: 35.000 VND

INFUSED TEA WITH MILK

Trà sữa MECO

Trà sữa Lan Fong Yuen Hong Kong

Giá: 45.000 VND

HONG KONG STLYE MILK TEA

Trà sữa Lan Fong Yuen Hong Kong

Trà sữa vị Truyền Thống

Giá: 20.000 VND

23.000 VND
- 13%
ORIGINAL MILK TEA

Trà sữa vị Truyền Thống

Trà sữa vị Khoai Môn

Giá: 20.000 VND

23.000 VND
- 13%
DASHEEN MILK TEA

Trà sữa vị Khoai Môn

Trà sữa vị Dâu

Giá: 20.000 VND

23.000 VND
- 13%
Strawberry Milk Tea

Trà sữa vị Dâu

Trà sữa vị Socola

Giá: 20.000 VND

23.000 VND
- 13%
Chocolate milk tea

Trà sữa vị Socola

Trà sữa vị Lúa mạch

Giá: 20.000 VND

23.000 VND
- 13%
WHEAT MILK TEA

Trà sữa vị Lúa mạch

Trà sữa vị Café

Giá: 20.000 VND

23.000 VND
- 13%
COFFEE MILK TEA

Trà sữa vị Café

Trà sữa vị Đậu Đỏ

Giá: 25.000 VND

28.000 VND
- 11%
RED BEAN MILK TEA

Trà sữa vị Đậu Đỏ

Trà sữa vị Việt Quất

Giá: 25.000 VND

28.000 VND
- 11%
BLUEBERRY MILK TEA

Trà sữa vị Việt Quất

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI TỪ XIANGPIAOPIAO
Facebook chat